A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Jāzeps, Jazeps

Jāzeps, Jazeps 2 (45) s. m. npers. Jah§epa (3), Jah§epam (1), Ja§epa (7), Ja§epam (6), Ja§eps (21), Ja§epu (7)Jāzeps (arī Jozefs); JDTad nahze wiņśch weena^ Samarejas Pilsśata^/ kas Sihkars dehwehts/ tuwu pee ta Tihruma/ ko Jehkabs Jah§epam śawam Dehlam dewe. JT1685 Jn 4:4. Jazeps no Galilejas (2) Ja§eps no Galileijas (1), Ja§eps no Galilejas (1)Jāzeps, Jēzus mātes Marijas vīrsTad nogahje ir Ja§eps no Galilejas/ no ta Pilsśata Na§aretes uhs Juddo=Semmi/ uhs Dahwida Pilsśatu/ Betleme Wahrda^/ tapehz/ ka tas no Dahwida Radda un Zilts bija. JT1685 Lk 2:2. < vc. Joseph Jazes, Jozefs, Jozeps, Jozes