A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Jozeps

Jozeps (75) s. m. npers. Jo§ep (7), Jo§epa (4), Jo§epam (7), Jo§eps (49), Jo§epu (8)Jāzeps (arī Jozefs); JDSÄßta` Mehne§śi tapa tas Engels Gabriels śuhtietz no Deewu weena` Pily eek§chan Galilea / ta Wahrtz ir Nazareth / py weenas Jumprawas / kattra śadärräta by weenam Wieram ar wahrdu Jo§eps no to Czilltu Dawida / vnd ta Jumprawa dehwehya Maria. Manc1631_LVM, 20721. Eģiptes=§emme^i Zeetuma^ / Bes Wainas / Jo§eps gulleja; Deews winņu iswaddijs: Wiņ§ch Tehw' in Brahļus ußbarrojs / Jn leelu Gohdu śad§iewojs. LGL1685_V5, 19117. Jozeps no Galileas (2) Jo§eps no Galileas  (2)Jāzeps, Jēzus mātes Marijas vīrsTad noghaja arrid§an Jo§eps no Galileas / no tahs Pills Nazareth / Juddo§emme / Dawida Pilly / kattru dehwe Bettlehem / tapehts ka tas no Dawida Raddu vnd czilltu by / ka tas śawu Mättäcklu dohtu / ar Maria §awu apśolytu Ghaßpa§chu / kattra ghruta by. Manc1631_LVM, 3121. Tad noghaja arrid§an Jo§eps no Galileas /no tahs Pills Nazareth / Juddo§emmeh / Dawida Pilly / kattru dehwe Bethlehem / tapehts ka tas no Dawida Raddu und zilltu by / ka tas śawu Mättäcklu dohtu / ar Maria śawu abśolytu Ghaßpa§chu / kattra ghruta by. Manc1654_LP1, 4913. < vc. Joseph Jāzeps, Jazeps 2, Jazes, Jozefs, Jozes