A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Karnelis

Karnelis (1) s. m. npers. Karneli (1)Kornēlijs; JDPEhteris śazzija us Karneli: JE§us mums{mnms} pawehlejs mahziht tohs Ļaudis / in Leezibu doht / ka wiņ§ch zelts no Deewa par Śohģi pahr D§ihweem in nomirruścheem. VLH1685, 5123. < vc. Kornelius Karniels, Kornelius