A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Lizijas

Lizijas (1) s. m. npers. Li§ijas (1)Lizijs (arī Lisijs); JDUn kad Weliks to d§irdeja/ pawilzinaja wiņśch Laiku/ labb pahr ścho Zeļļu §innadams/ un śazzija: Kad Li§ijas tas Ahwer§ts nonahks/ tad isklauśiśchu es juhśu Leetas. JT1685 Apd 24:24. < vc. Lysias Licijus