A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Lāzars, Lazarus, Lāzarus

Lāzars, Lazarus, Lāzarus (15) s. m. npers. Lah§ars (1), Lah§aru (5), Lah§arus (7), La§arus (2)Lācars; JDJE§us CHri§tus śatzija us śaweem Mahzekļeem / kad Lazarus nomirris by: La§arus muh§śo Draugs ghull. Manc1654_LP3, 2166. Un tas śauze un śazzija: Tehws Abra`a`ms/ ap§chehlojees pahr manni/ un śuhti Lah§aru/ ka tas śawu Pirk§ta=Gallu Uhdeni^ eemehrz/ un d§iśśina mannu Mehli/ jo es zeeśchu leelas Mohkas śchihs Ugguns=Leeśma^s. JT1685 Lk 16:16. < vc. Lazarus Lacaris, Lācaris, Lacarus, Lacarums, Lācarums