A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 dubļi

dubļi (20) s. m. pl. dubble  (1), dubblohß (2), dubbļeem (2), dubbļeems (1), dubbļi (2), dubbļohs (1), dubbļohß (3), dubļeem (2), dubļo^s (2), dubļus (4)Koht/ Dubbļi/ Śuhds. Manc1638_L, 98A15. Vnflat/ Śuhdi/ dubbļi/ nhe§chkie§tiba/ nhe§chkie§tums. Manc1638_L, 195B12. dubļi; mēsli (?)Kas to waye vß czell no pi§le~s / vnde czell auxkam to nabbage / aran dubble. Ps1615, 5925. To śazzijis/ śpļahwe wiņśch Semme^/ un darrija Dubļus no tahm Śeekalahm/ un śwaidija ar teem Dubļeem ta Akla Azzis.. JT1685 Jn 9:9. - dubļos vārtīt(ies); vārtīties / vārtāties dubļos (4) dubblohß.. wahrtietz (1), dubbļohß wahrtaiteeß (1), wahrtahs dubļo^s (1), wahrtajahß.. dubblohß (1) la. dubt 'izveidoties ar dobumu; padziļināties, iekrist' dubļains