A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 dusmīgs, dusmīga

dusmīgs, dusmīga (71) adj. dusmigs (2), duśmigam (2), duśmiga^ (1), duśmigs (9), du§miga^ (4), du§mige (1), du§migs (1), dußmiegs (25), dußmiex (12), dußmigam (2), dußmigh (1), dußmigha (3), dußmighas (2), dußmighi (1), dußmigs (2), dußmigu (2), dußmigy (1)dusmīgs, dusmīga; arī lietv. nozīmēTha pekta gir / wene pa§cetige vnde alla§e du§mige §cirde turret. CC1585, 3011. Kas pee Karrohga=Wehtinaśchanu Sohbinu duśmiga^ Prahta^ iswelk/ Eewaino§chanas dehļ/ tam buhs mirrt. SKL1696_KB, 40. p.. - bargs und dusmīgs (5) barrgs und dußmiegs (4), barrx vnd dußmiex (1)- dusmīgs Dievs (16) dußmiegs Deews (8), dußmiegs.. Deews (1), dußmiex Deews (2), dußmigha Deewa (1), dußmighu Deewu (1), dußmigs Deews (2), dußmigu Deewu (1)- dusmīgs vīrs (3) dußmiex wiers (2), dußmighu wieru (1) dusmīga sirds (4) du§mige §cirde (1), dußmigha śirrds (1), dußmighas śirrds (1), dußmighu śirrdi (1)dusmas, nosliece būt bieži dusmīgamTha pekta gir / wene pa§cetige vnde alla§e du§mige §cirde turret. CC1585, 3011. Kam nu tahda nickna dußmigha Śirrds gir / unnd dohma us Attreepśchanas / und ka taß warrätu attkoh§teeß / tam buhß §innaht ka taß Deewa preek§cha Śläppkaws gir.. Manc1654_LP2, 1203. dusmīgs prāts (4) du§miga^ prahta^ (3), dußmigh praht (1)dusmasWinņs näghribb Tähwa dußmigh Praht / Ar Ah§ und Teļļeems klu§§innaht / Bet dohd śaws dahrghas A§śinis / Und maxa ta muß Parrahd wiß. LGL1685_V5, 6114. Kas tuwi appak§ch Waktes du§miga^ Prahta^ Sohbinu iswelk/ tam buhs mirrt. SKL1696_RA, 44. p. la. dusmas dusmīgi