A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 četrstūrīgs

četrstūrīgs adj. tśchetr§tuhrigs (1)četrstūrains, tāds, kam ir četrstūra formaUn tas Pilsśats gulleja tśchetr§tuhrigs/ un bija tik garśch ka` plats: un wiņśch mehroja to Pilsśatu ar to Needru pee diwpadeśmits tuhk§toścheem Bir§umeem/ wiņņas Gaŗŗums un Plattums un Aug§tums bija itt lihd§i. JT1685 Atk 21:21. la. četri + stūris četri, četras