A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Evraim

Evraim (1) s. g.? nloc. Ewra`i~m (1)Efraima; pilsēta JDTad ne §taigaja JE§us wairs drohśchi §tarp teem Juddeem/ bet aisgahja no turrenes uhs to Teeśu tuwu pee Tukśnibas/ uhs to Pilsśatu ar Wahrda Ewra`i~m/ un palikke tur ar śaweem Mahzekļeem. JT1685 Jn 11:11. < gr. Efraim Efraim [kalns], Epraim