A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Euvrates

Euvrates (4) s. f. nloc. Euphrates (1), Euwraten (1), Euwrates (2)Eifrata; upe VD, JD..vnd wings noghaya lieds to Vppi Euwraten / ai§to lieds to weetu ghaya tanny laika` to Römero Wall§tas E§cha. Manc1631_LVM, 2339. Un tas śe§ts Eņģelis islehje śawus Kauśus us to leelu Uppi Euwrates/ un wiņņa Uhdens isśikke/ ka śataiśihts taptu tas Zeļśch to Ķehniņņo/ kam no Śaules Uslehkśchanas puśśes nahkt bij. JT1685 Atk 16:16. < vc. Euphrates