A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Erodiasa

Erodiasa (1) s. f. npers. Erohdiaśas (1)Hērodija; JDBet Erodus/ weens no teem tśchetreem Leeleem=Kungeem/ kad tas pahrmahzihts tappe no wiņņa/ Erohdiaśas/ Wihlippa śawa Brahļa Śeewas dehļ/ un wiśśa Ļauna labbad/ ko Erohdus darrija. JT1685 Lk 3:3. < vc. Herodias Erodeja