A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Emanuels

Emanuels (9) s. m. npers. Emanuel (5), Emanuels (3), Emmanu&e&li (1)Imanuēls (arī Immānū-Ēls); VD, JDMVms gir peczimmis wens beernings / Wens bernings / No Marien tas Jumprouws §ki§te / Haleluia / Haleluia. Tha wartz Dewey Emanuel / Emanuel / Ka mums pa§luddenay / Gabriel Haleluia / Haleluia. Ps1615, 9024, 25. Raugi/ weena Jumprawa buhs gruhta/ un d§emdeśees Dehlu/ un tee śauks wiņņa Wahrdu EMANUELS/ tas irr tulkahts: Deews ar mums. JT1685 Mt 1:1. < vc. Emanuel Imanuel