A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Efraim [kalns]

Efraim [kalns] (1) s. m. nloc. kallnu Ephraim (1)Efraima kalnsWinjai by ja=eet par to Kallnu Gilboa / kurr taß Konings Śaul śöw patz ar śawu Sohbinu noduhreeß / par teem Kallneem Gri§im unnd Hebal / us kuŗŗeem Mo§es tohß Śwähto=Wahrdus und Lah§tus nośauzis gir / winjai by ja=eet par to Kallnu Ephraim / kurr Ehud taß Moabiteŗo Konings śawa` räßna` Wähdära` durrts kļua. Manc1654_LP2, 8626. < vc. Ephraim Epraim, Evraim