A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 negadīgs, negadīga

negadīgs, negadīga (5) adj. negaddiga (1), negaddigi (1), negaddigu (1), negadigs (1), nhegadigs (1)netikumīgs, izlaidīgs; tāds, kurš viegli pakļaujas kārdinājumamNe atraujeetees weens ohtram/ ka ween jelle weenada^ Prahta^ par kahdu Brihdi/ ka jums Patappas eśśus pee Gawenes un Peeluhgśchanas: un nahzeet atkal kohpa^ ka tas Śatans juhs ne kahrdina zaur juhśo negaddigu D§ihwośchanu. JT1685 1Kor 7:7. la. gadīgs 'čakls; tikumīgs' negadīgi