A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 negodīgs, negodīga

negodīgs, negodīga (15) adj. nägodigems (1), ne=gohdigahm (1), negohdigahm (1), negohdigas (6), negohdigus (1), nheghodiegs (1), nheghodigu (1), nheghohdigheem (1), nheghohdighi (2)1. negodīgsSzeyt kutten kut vs nägodigems letems Ar helles pukiems / ar §alou§tems garrems Ekß' muźige vggun. Elg1621_GCG, 18810. Jo weenam Pihśkopam peenahkahs neno§eed§igam buht/ itt ka` Deewa Namma=Turretajam/ ne pattgalwigam/ ne duśmigam/ ne Wihna=Plihtneekam/ ne Rehjejam/ ne negohdigas Pelniśchanas D§innejam. JT1685 Tit 1:1. - negodīga pelnīšana (5) negohdigas pelniśchanas (5)2. negodājams, apkaunojošsTapehz irr Deews tohs nodewis uhs negohdigahm Eekahrośchanahm: Jo wiņņo Śeewas irr to dabbigu Buhśchanu pahrwehrtejuśchas eekśch to/ kas pretti to Dabbu irr. JT1685 Rm 1:1. la. negods negodīgi, negods 1