A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 negausība

negausība (46) s. f. nägou§yb (2), neegou§ibe (1), neegou§§ibe (3), negaśibahs (1), negauśib' (1), negauśiba (3), negauśibas (6), negauśibu (8), negauśśibu (1), negou§cibe (1), negou§ibes (1), negöw§ibe (1), nehgau§ib (1), nhegau§śibas (2), nhegau§śibu (4), nheghau§ib' (1), nheghau§ibu (1), nheghau§śibas (1), nheghau§śibu (6), nheghau§śieb (1)Negauśiba, neśahtiba; dauds gribbeśchana, unbegnügsamkeit, Geitz.. Fuer1650_70_1ms, 727. negausība, alkatībaSche §cepting. Gra§nibe. Negou§cibe / Negodibe ieb ne§ki§tibe / Du§mibe / Peri§chen / Enaidibe / Lai§chibe / vnde Kutribe ex§kan Dewe kalpo§chen. CC1585, 2815. Lai juhśu Buhśchana irr bes Negauśibas: eśśeet ar Meeru ar to/ kas pee Rohkas irr: Jo wiņśch irr śazzijis: Es tew ne at§tahśchu/ neds tew pamettiśchu. JT1685 Ebr 13:13. ar negausību nokrāpt / piekrāpt (3) ar negauśibu nokrahpis (1), ar negauśibu nokrahpj (1), ar negauśibu peekrahpis (1)piekrāpt savtīgos nolūkos, iedzīvoties uz kāda rēķinaKa ne weens pahri darra/ un śawu Brahli ar Negauśibu nokrahpj kahda^ Darba^/ Jo tas Kungs irr weens Atreebejs pahr wiśśahm śchahm Leetahm.. JT1685 1Tes 4:4. la. negausis negausis