A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 negauša

negauša (12) s. com. negauścha (1), negauścham (1), nhegau§cha (3), nhegau§cham (1), nhegau§§cha (1), nheghau§cha (4), nheghau§cham (1)Fraaß/ Nheghau§cha. Manc1638_L, 63B25. geitzig/ nheghau§cha. Manc1638_L, 73A12. 1. alkatīgs, mantkārīgs cilvēksWeens Nhegau§§cha muh§cham nhe leekahs ghanna 䧜am no śawu daļļu / vnd no Nhegau§śibas nhe gir tam Laimeh.. Manc1631_Syr, 54123. Bet nu eśmu es jums rak§tijis/ ka jums ar teem ne buhs darritees/ ja kas weens Brahlis śaukts/ weens Mauzeneeks irr/ jeb Negauścha/ jeb Elkadeewigs/ jeb Lazzeklis/ jeb D§irrulis/ jeb Laupitais/ ka jums ar tahdu neds arrid§an eh§t buhs. JT1685 1Kor 5:5. 2. rijīgs cilvēksAi§to dauds Ry§chana darra Nhew䧜älu / vnd Nhegau§cha Riyeis dabbu Sarrnasgrai§i§chanu. Manc1631_Syr, 58618. Fraaß/ Nheghau§cha. Manc1638_L, 63B25. la. gausa 'sāts' negausis