A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 negausis

negausis (6) s. m. negauścheem (1), negauśchi (1), negauśis (1), nheghauśchi (1), nheghau§śchi (1), nheghau§§chi  (1)negausis, alkatīgs, mantkārīgs cilvēksTa darra wi§śi Nheghau§§chi / ka weens ohtram to D§iewibu payämm. Manc1637_Sal, 36. Tomehr ne wiśśaśchki ar teem Mauzeneekeem śchahs Paśaules/ jeb ar teem Negauścheem/ jeb Laupitajeem/ jeb Elka=Deewigeem: zittadi jums buhtu no tahs Paśaules ja iseet. JT1685 1Kor 5:5. la. gausa 'sāts' negausīgs, negausīga, negausība, negauša, negauši