A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 dēt

dēt 1 (12) v. deht (9), dehtas (2), dehti (1)Eyer legen/ deht. Manc1638_L, 56A8. Deht, Ey"er legen.., aushauen, ausarbey"ten.. Fuer1650_70_1ms, 5814. Deht. Ey"er legen .., auß=saugen - hauen. auß=arbeiten. Fuer1650_70_2ms, 832. 1. dēt (olas)Eyer legen/ deht. Manc1638_L, 56A8. Tam Uhdenim buhs Siwis doht/ Tahs leek Deews uhs Galdu zelt/ Pauti (Ohlas/) no Putneem dehti tohp/ Zahliśchi tohp no teem (tahm) isperreti/ Teem buhs Zilweka Barribam buht.. LGL1685_K1, 22510. - pautus dēt (3) pauti.. dehti (1), pautus deht (2)2. izcirstDrawu deht bienen stöcke aushauen, machen. Fuer1650_70_1ms, 5817. Drawu deht. bienen=stöcke außhauen, machen. Fuer1650_70_2ms, 835. dravu dēt; dēt dravas (4) dehtas drawas{druwas} (2), drawu deht (2)izcirst dori koka dobumāDrawu deht bienen stöcke aushauen, machen. Fuer1650_70_1ms, 5817. Drawu deht. bienen=stöcke außhauen, machen. Fuer1650_70_2ms, 835. : liet. dėti 'likt, kraut; dēt' dēdināt, dēties, izdēt