A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 iedēstīt

iedēstīt (6) v. ee=deh§tiet  (2), ee=deh§tiets (1), ee=deh§titi (1), eedeh§tihts (1), eedeh§titu (1)einpropffen/ ee=deh§tiet. Manc1638_L, 138B1. eingezweiget/ in§itus, ee=deh§tiets. Manc1638_L, 222A25. 1. iedēstīt, iestādīteingezweiget/ in§itus, ee=deh§tiets. Manc1638_L, 222A25. Tad tu śakki: tee Sarri irr nolau§iti/ ka es taptu eedeh§tihts. JT1685 Rm 11:11. 2. uzpotēteinpropffen/ ee=deh§tiet. Manc1638_L, 138B1. Mehs attrohdam to Kunghu JE§um eek§chan tahß śwähtas Chri§tibas / kad mehß Chri§titi kļuam / tad kļuam mehs Winjam ee=deh§titi / ka kahds Ahbeles=Sarrß zitta` §aļļa` Kohka` kļu§t ee=däh§ts / §aļļo / und krahßnus Augļus näß. Manc1654_LP1, 11611. la. dēstīt dēstīt, iedēsts