A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 iemauts

iemauts (11) s. m. eemauta (1), eemauteem (1), eemauti (2), eemautu (1), eemautus (2), emauta` (1), emautu (1), emoute (2)iemauktiBeth kad ßöw wens §tarpan yums czerre / thas kalpo Dewam / vnde nhe tur ßouwe Mhele exkan Emoute / beth pewille ßouwe Szirde / tha Dewe kalpo§chenne gir wheltige. EvEp1587, 12222. Red§i teem Sirgeem leekam mehs Eemautus Mutte^/ ka tee mums paklauśa/ un lohka ar teem wiśśu wiņņa Meeśu. JT1685 Jk 3:3. iemautā turēt (1) emauta` turreht (1)apvaldīt, ierobežotOck kaut es warrätu śawas Dohmas Emauta` turreht / vnd mannu Śirdi ar Deewa Wahrda pamaziet / vnd es śöwis nhe taupitu / kad es Ghräkotu. Manc1631_Syr, 55713. likt iemautu mutē (1) leek.. emautu mutteh (1)ierobežot; apklusinātEdawenahtas leetas apmahni tohs Ghuddrus / vnd leek teems Emautu Mutteh / ka tee nhe warr śohdieth. Manc1631_Syr, 55310. neturēt mēli iekškan iemautu (2) nhe tur.. mhele exkan emoute (2)neklusētBeth kad ßöw wens §tarpan yums czerre / thas kalpo Dewam / vnde nhe tur ßouwe Mhele exkan Emoute / beth pewille ßouwe Szirde / tha Dewe kalpo§chenne gir wheltige. EvEp1587, 12222. Beth kad ßöw wens §tarpan yums czerre / thas kalpo Dewam / vnde nhe tur ßouwe Mhele exkan Emoute / beth pewille ßouwe Szirde / tha Dewe kalpo§chenne gir wheltige. EvEp1615, 1101. la. iemaut 'uzlikt iemauktus' iemauki, iemaukti