A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 nelgavārdi

nelgavārdi (1) s. m. pl. nelga=wahrdeem (1)muļķīgas runasLai ne weens juhs peewiļļ ar Nelga=Wahrdeem: Jo zaur tahdahm Leetahm nahk ta Deewa Duśmiba pahr teem Behrneem tahs Netizzibas. JT1685 Ef 5:5. nelga