A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 bezdiben(i)s

bezdiben(i)s 1 (15) s. m. besdibbeni (2), besdibbeni^ (2), besdibbeņa (6), beßdibbens (5)tieffer Schlund/ Beßdibbens. Manc1638_L, 158B5. Abgrund/ Beßdibbens. Manc1638_L, 16A3. tieff bodenloß loch/ beßdibbens. Manc1638_L, 118B26. bezdibenisAbgrund/ Beßdibbens. Manc1638_L, 16A3. UN es red§eju weenu Eņģeli no Debbeśu nokahpam/ tam bij tahs Atślehgas ta Besdibbeņa un leelas Śchķehdes wiņņa Rohka^. JT1685 Atk 20:20. la. dibens dibens, bezdibenīga, bezdibins