A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 dibināt

dibināt (9) v. dibbinahß (1), dibbinaht (1), dibbinajis (1), dibbinajs (2), dibbinata (1), dibbinati (1), dibbinayis (2)dibināt, radīt, izveidotVnd tu Kunx e§śi no Eeśakummu to Semm dibbinayis / vnd tee Debbe§śi gir tawas Rohkas darrbi. Manc1631_LVM, 353. Bet Deews wiśśas Schehla§tibas/ kas muhs irr aizinajis us śawu muh§chigu Gohdu/ eekśch Kri§tus JE§us/ kas juhs ma§u Brihdi zeeśchat/ tas pats gribbetu juhs śataiśiht/ §tiprinaht/ pa§tahwigus darriht/ dibbinaht. JT1685 1P 5:5. la. dibens, dibins (pēc vc. gründen 'dibināt, pamatot') dibins, dibenāt