> 64 200 šķirkļu
17.03.2011.

    Vārds: 
  piedāvāt ortogrāfiski līdzīgos vārdus
   Vārdnīcas uzbūve
   Šķirkļa piemērs
   Apzīmējumi
   Saīsinājumi
   Avoti
Latviešu literārās valodas vārdnīca
Projektu finansē Valsts pētījumu programma "Letonika" (2006-2009) un "Nacionālā identitāte" (2010)
Iestrādnes atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds
© LU Matemātikas un informātikas institūts
© LU Latviešu valodas institūts
© Apgāds "Zinātne", 1972-1996