Vasaras versija 2021
329 515 vārdi
49 104 frāzes

Pateicības

Tēzaurs.lv pirmsākumi meklējami 90. gadu sākumā, kad ar Jaunmeksikas Valsts universitātes un Laskrusas Rotari kluba atbalstu LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijā tika radīta "Latviešu valodas vārdnīcas" (Rīga: Avots, 1987) elektroniskā versija. Tēzaurs.lv attīstību ir ietekmējusi arī K. Mīlenbaha un J. Endzelīna "Latviešu valodas vārdnīcas" elektroniskās versijas izveide, kas 2000. gadu sākumā notika ar Latviešu Fonda un LR IZM finansiālu atbalstu.

Pēdējo vairāk nekā 15 gadu laikā Tēzaurs.lv platformas un datubāzes izstrāde un attīstība notiek dažādu pētniecības programmu ietvaros.

Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" projekts Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001 (2020–2022)
Latvijas Zinātnes padomes programmas "Fundamentālie un lietišķie pētījumi" projekts Nr. lzp-2019/1-0464 (2020–2022)
Valsts pētījumu programmas "Latviešu valoda" projekts Nr. VPP-IZM-2018/2-0002 (2018–2021)
Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Praktiskas ievirzes pētījumi" projekts Nr. 1.1.1.1/16/A/219 (2017–2019)
Valsts pētījumu programmas "Letonika: Latvijas vēsture, valoda, kultūra, vērtības" projekts Nr. 3 (2014–2017)
Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte: valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība" projekts Nr. 3 (2010–2013)
Valsts pētījumu programmas "Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru" projekts Nr. 5.14 (2006–2009)
Valsts pētījumu programmas "Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze" projekts Nr. 2 (2005–2009)